European Junglefowl Focus Group - EJFGGenus Gallus
DE | EN | ES | FR | NL | PT
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Home > EJFG  

Aviornis International

WPA-Benelux

Secretariaat:
Brusselse Steenweg 8
1850 Grimbergen
België

Tel.:
+32 476 856515

E-mail:
ejfg@wpa-benelux.info

Website:
www.aviornis.nl/ejfg
www.wpa-benelux.info/ejfg

Meer informatie:
Veelgestelde vragen
Sitemap

 

Introductie EJFG

 

Waar staat EJFG voor?

De EJFG ofwel European Junglefowl Focus Group is een werkgroep die werkt onder de vleugels van Aviornis International en WPA-Benelux. De werkgroep heeft als doelstellingen:

  • het instandhouden van de soorten en ondersoorten van het geslacht Gallus; *
  • onderzoek verrichten ten aanzien van het geslacht Gallus;
  • informatie verstrekken over de wilde kamhoenders.

* Zolang er niet meer zekerheid bestaat over de waarde van de beschreven ondersoorten, worden dieren van verschillende populaties bij voorkeur niet gekruist.

 

Wat doet de EJFG?

De EJFG zet zich in voor het instandhouden van de wilde kamhoensoorten en hun ondersoorten, zij realiseert dit onder andere door het bijhouden van registers en het uitvoeren van fokprogramma's. Tevens biedt de EJFG ondersteuning aan particulieren en organisaties die zich ook bezighouden met de instandhouding van de kamhoenders.

Ook is de EJFG actief bezig met het doen van onderzoek ten aanzien van het geslacht Gallus. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld literatuuronderzoek, morfologisch onderzoek (balgenonderzoek), fysiologisch onderzoek, balgenonderzoek en DNA-onderzoek. De twee laatste gebeuren in samenwerking met wetenschappelijke instellingen. Ook houdt de EJFG zich bezig met kweek en gedragsstudie in volière milieu. De EJFG doet dus zowel wetenschappelijk alsmede meer praktijkgericht onderzoek.

Daarnaast houdt de EJFG zich bezig met het geven van voorlichting omtrent de wilde kamhoenders. Dit doet zij door middel van het verzorgen van lezingen en het publiceren van artikels. Ook staat de EJFG open voor vragen. Hiertoe kan u zich wenden tot het secretariaat: ejfg@wpa-benelux.info.

 

Historie

De eerste bijeenkomst van de EJFG (toen onder de naam kamhoenderwerkgroep) vond plaats in maart 1980 in Diergaarde Blijdorp. Initiatiefnemers waren Han Assink, Jelle de Vries, Madelon Willems en Herman Zomer. Al vanaf de eerste bijeenkomst waren er zowel mensen van Aviornis alsmede van WPA-Benelux aanwezig.

 

Heeft u zelf kamhoenders?

Als u zelf in het bezit bent van kamhoenders, zouden wij het zeer op prijs stellen als u deze dieren aanmeld bij de EJFG. De dieren kunnen dan onderzocht worden op raszuiverheid en kunnen, bij gebleken raszuiverheid, mogelijkerwijs in het stamboek worden opgenomen. U kunt uw dieren aanmelden bij het secretariaat: ejfg@wpa-benelux.info.

 

Belangstelling?

Bent u geïnteresseerd om actief deel te nemen aan één van onze projecten omtrent de wilde kamhoenders, meldt u dan aan bij de werkgroep. Dat kan bij het secretariaat van de EJFG: tel.: +32 476 856515, e-mail: ejfg@wpa-benelux.info.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© 2010 European Junglefowl Focus Group - EJFG